סרט "הביטוח הלאומי לאורך השנים" ודבר המנכ"ל


הסרט הוכן על ידי דוד בלאסן ובאדיבות חברת יוליקום והבימאי טל אלה.​