שיעורי דמי ביטוח ותיקרות הכנסות החייבות בדמי ביטוח - משנת 1954

המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח בהתאם להוראות החוק ותקנותיו. החוק קובע את שיעורי  דמי הביטוח בעבור כל ענף בנפרד. החוק גם קובע הכנסה מזערית ומירבית לתשלום דמי  הביטוח.

בדפים אלה ניתן לעיין בתיקרות הכנסות החייבות בדמי ביטוח ושיעורי דמי הביטוח מאז שנת 1954 (מועד הקמת הביטוח הלאומי).