חברות בקופת חולים

מדי חודש, המוסד לביטוח לאומי מחשב את שיעור הקצאת כספי ביטוח בריאות בין קופות החולים השונות ומפרסם תזכיר המפרט את תוצאות החישוב.