חוב בקצבאות
מבוטח שקיבל קצבה שלא היה זכאי לה, צריך להחזיר את סכומי הקצבה שקיבל.

אם הוא מקבל קצבה - אנחנו רשאים להפחית מהקצבה המשולמת לו את הסכומים ששולמו לו בטעות, וכן לבצע פעולות אכיפה כדי לגבות את החוב.

חשוב שתדעו! כשאנחנו פועלים לגביית החוב, אנחנו מתחשבים במצבו של המבוטח. בין היתר נשקול את מצבו הבריאותי ואת מצבו הכלכלי של החייב, ובמקרה הצורך, נגיע עמו להסדר תשלום נוח. אם המצב הבריאותי או הכלכלי של החייב קשה ביותר (לדוגמה: האדם חולה במחלה סופנית)- ניתן לקבל החלטה לא לגבות את החוב, בחלקו או במלואו.

ועדה לבחינת חובות

מבוטח שיש לו חוב בעקבות קבלת קצבה שלא היה זכאי לה, והוא במצב כלכלי או רפואי קשה יכול להגיש​ בקשה לוועדה לבחינת חובות באמצעות טופס בקשה לבחינת חובות. בצירוף אישורים המעידים על מצבו.

הוועדה תדון בבקשה על סמך המסמכים וללא נוכחות, ותחליט אם לעצור את גביית החוב או לפרוס את החוב לתשלומים או לדחות 
את הבקשה.

למידע מורחב על הוועדה לבחינת חובות לחצו כאן.

איך משלמים את החוב?

בכרטיס אשראי בערוצים האלה:

בהמחאות ושוברים

תשלום חוב בהמחאות או שוברים ניתן לבצע בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בקביעת תור מראש.