סכום דמי הלידה


דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, לחשבון הבנק של היולדת.
סכום דמי הלידה נקבע בהתאם לשכר שלך (שלפיו שילמת דמי ביטוח) ועד למקסימום של 1,602.17 ש"ח ליום.

באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב קל ומהיר של דמי הלידה

איך מחושבת הקצבה?

סכום הקצבה היומי שתהיי זכאית לו הוא הגבוה מבין השניים:
  • השכר שלך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90
  • השכר שלך ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180
כלומר, אם הפסקת לעבוד באמצע חודש יולי, הקצבה שלך תחושב לפי ממוצע השכר שלך בחודשים אפריל עד יוני, או בחודשים ינואר עד יוני, הגבוה מבין השניים.

אם בחלק מהחודשים שלפיהם מחושבים דמי הלידה היית בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי השכר שיילקח בחשבון עבור חודשים אלה לצורך חישוב הקצבה הוא 5,935 ש"ח לחודש.

עובדת עצמאית שימי לב, בשלב הראשון השכר שלך ייקבע לפי המקדמות שאת משלמת לביטוח לאומי. בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, השכר שלך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת - הגבוהה מביניהן.

בעקבות משבר הקורונה, עובדת עצמאית שילדה במהלך התקופה מ- 1.1.21 עד 31.12.21 - נחשב לה את דמי הלידה, בהתבסס על שכרה לפי השומה של שנת 2019, או השומה של שנת 2020 או המקדמות של שנת 2021 (אם חודשי השכר לחישוב דמי הלידה הם בשנת 2021)- הגבוה מביניהם.

אם את עובדת עצמאית וגם עובדת שכירה - תהיי זכאית לדמי לידה עבור כל ההכנסות שלך,  אך לא יותר ממקסימום דמי הלידה ליום, ובתנאי שצברת תקופת אכשרה כעובדת עצמאית וכעובדת שכירה - כל אחד בנפרד.

השלמת שכר לצורך חישוב הקצבה

אם הייתה ירידה בשכר שלך ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה בגלל מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בך, ויש לך אישורים מתאימים, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את סכום הקצבה בדרך אחרת, בהתאם לעיסוקך:
  • עובדת עצמאית אם חלה ירידה בהכנסתך השנתית בגלל ההיריון, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את סכום הקצבה המגיעה לך על פי הכנסתך בשנת המס הקודמת (אם אכן יש כזאת).
  • עובדת שכירה אם לא קיבלת שכר מלא ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה, אנו נבדוק את האפשרות לחשב את הקצבה לפי שכר גבוה יותר, או לפי חודשים קודמים.

קבלת הפרשים לקצבה

אם לאחר תשלום דמי הלידה, המעסיק שילם לך תשלומים נוספים, כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים וכדומה, והם עולים על רבע משכר המינימום, 5,300 ש"ח נא הגישי תביעה לתשלום הפרשים לקצבה למידע נוסף לחצי כאן.

ניכויים מסכום הקצבה

מדמי הלידה מנוכים התשלומים הבאים:
  • מס הכנסה אם יש לך אישור על הנחה או פטור ממס הכנסה, עלייך להגישו לביטוח לאומי ביחד עם התביעה לדמי לידה או למס הכנסה לקבלת החזר מס.
  • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בהתאם להכנסתך.

סכום הקצבה החל ב- 01.01.2023