הארכה ופיצול של תקופת דמי הלידה


במקרים הבאים יש זכאות להארכת תקופת לידה והורות וקבלת דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה:​

 • התקבל יותר מילד אחד - הורים שעשו הליך פונדקאות של יותר מילד אחד, זכאים להאריך את תקופת הלידה וההורות כמפורט להלן:
  • בשלושה שבועות נוספים - אם זכאים לתקופת לידה והורות של 15 שבועות.
  • בשבועיים נוספים - אם זכאים לתקופת לידה והורות של 8 שבועות.
 • אשפוז ההורה - הורים מיועדים יהיו זכאים להאריך תקופה לידה והורות במקרה של אשפוז ההורה, לתקופה של יותר משבועיים  (15 ימים לפחות - גם אם לא רצופים), בתוך תקופת הלידה וההורות הרגילה.
  הארכת תקופת הלידה וההורות תהיה למשך תקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות, למי שזכאים לתקופת לידה והורות של 15 שבועות, ולא יותר משבועיים למי שזכאים לתקופת לידה והורות של 8 שבועות.
 • אשפוז הילד - במקרים שהילד אושפז במהלך תקופת לידה והורות, לתקופה העולה על שבועיים (15 ימים לפחות - גם אם לא רצופים), ההורה יהיה זכאי להאריך את תקופת הלידה וההורות כמפורט להלן:
  • אם זכאים לתקופת לידה והורות של 15 שבועות - הארכת התקופה במס' ימי האשפוז, אך לא יותר מ-20 שבועות
  • אם זכאים לתקופת לידה והורות של 8 שבועות - הארכת התקופה במס' ימי האשפוז, אך לא יותר מ-12 שבועות
 • פיצול תקופת הלידה וההורות - אם הילד אושפז במהלך תקופת הלידה וההורות, אפשר לפצל את החופשה כך:
  ההורה יהיה בחופשה למשך 3 שבועות לפחות (21 יום) מיום הלידה, לאחר תקופה זו הוא יכול לשוב לעבודה למשך יתרת תקופת האשפוז.

שימו לב, מי שחזר לעבודה לפני שחלפו שלושה שבועות מהלידה, לא יהיה זכאי לדמי חופשה עבור ימים אלה.
לדוגמה, מי שחזר לעבודה לאחר 14 ימים מיום הלידה במקום לאחר 21 ימים, לא יקבל דמי לידה עבור הימים 15 עד 21.