מענק לידה להורה מיועד


מענק הלידה משולם להורים מיועדים, עבור השתתפות בהוצאות הראשונות לרגל קבלת הילד למשפחה.
תהיו זכאים למענק אם לפחות אחד מההורים הוא תושב/ת ישראל.

סכום המענק (החל ב- 01.01.2021)

סכום מענק הלידה שתקבלו נקבע בהתאם למספר הילדים במשפחה:
  • עבור הילד הראשון תקבלו מענק בסך 1,783 ש"ח
  • עבור הילד השני תקבלו מענק בסך 802 ש"ח
  • עבור הילד השלישי ואילך תקבלו מענק בסך 535 ש"ח
  • אם נולדו לכם תאומים תקבלו מענק בסך 8,915 ש"ח
  • אם נולדה לכם שלישייה תקבלו מענק בסך 13,373 ש"ח  
אם נולד לכם יותר מילד אחד בלידות סמוכות (כאשר הלידה השנייה מתרחשת עד 98 יום מהלידה הראשונה) - אתם יכולים להיות זכאים למענק לידה בסכום המשולם בלידת תאומים או שלישייה, לפי מספר הילדים שקיבלתם.
לבדיקת זכאותכם למענק בלידות סמוכות יש לפנות לסניף הביטוח הלאומי.
שימו לב, סכום המענק נקבע לפי הסכומים שהיו בתוקף ביום קבלת הילד.

הגשת תביעה למענק

לקבלת מענק הלידה יש להגיש תביעה למענק לידה ואשפוז (בל/300) בתוך 18 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים, ולצרף אישור על לידה במוסד רפואי.
ניתן להגיש את התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, ישירות לסניף באזור מגוריכם, באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.