מימון הוצאות אשפוז האם הנושאת (היולדת)


הורים מיועדים שמביאים ילד בהליך פונדקאות בחו"ל, יכולים להיות זכאים להחזר עבור הוצאות האשפוז של האם הנושאת (היולדת) לרגל הלידה.
כדי להיות זכאים למימון הוצאות האשפוז, על אחד מההורים המיועדים להיות תושב/ת ישראל

סכום המענק

סכום מענק האשפוז הוא 14,956 ש"ח (החל ב- 01.07.2021).
אם הילד נולד פג, תוכלו לקבל סכום נוסף עבור אשפוזו בסך 237,309 ש"ח (החל ב- 01.07.2021),
בתנאי שמתקיימים שני התנאים האלה:
  • משקל הילד בלידה הוא עד 1,750 גרם.
  • הילד אושפז לפחות ארבעה ימים במחלקה לטיפול נמרץ יילודים.

לידה בחו"ל - הגשת תביעה למענק 

כדי לקבל החזר הוצאות אשפוז עבור לידה שהתרחשה בחוץ לארץ יש להגיש תביעה למענק לידה ואשפוז,ולצרף לתביעה פירוט של השירותים שניתנו בבית החולים, וכן חשבוניות וקבלות על התשלום. ההחזר יינתן עד לסכום מענק האשפוז, בהתאם לחשבוניות ולקבלות.
באפשרותכם להגיש את התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, ישירות לסניף באזור מגוריכם, באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר.

לידה בישראל

הביטוח הלאומי משלם את הוצאות האשפוז של האם הנושאת (היולדת) ישירות לבית החולים.
עם זאת, אם אחד מבני הזוג אינו תושב ישראל, התשלום לא יעבור אוטומטית לבית החולים, ולכן יש להגיע לסניף הביטוח הלאומי עד חודשיים לפני הלידה, כדי לבדוק את הזכאות למימון האשפוז.