דמי לידה להורה מיועד


עובד/ת שכיר/ה או עובד/ת עצמאי/ת, שעשו הליך פונדקאות, יהיו זכאים לתקופת לידה והורות בשיעור דמי לידה המשולמים ליולדת, בהתאם לעמידתם בתנאי הזכאות.

תקופת הזכאות לדמי לידה

תקופת הלידה וההורות תחל:
  • אם הלידה התקיימה בחוץ לארץ - מיום הלידה.
  • אם הלידה התקיימה בארץ - מיום קבלת הילד למשמורת ההורים המיועדים.
שימו לב, הורים מיועדים הממשיכים לעבוד לאחר קבלת הילד למשמורתם - עלולה להישלל מהם הזכאות לקבלת דמי לידה והורות לתקופה זו.
בני זוג יכולים לבחור, מי מהם יממש את הזכאות לתשלום עבור כל תקופת הלידה וההורות, או שהם יתחלפו ביניהם בתקופת הלידה והורות, בתנאי שהתקופה של כל אחד מהם לא תפחת מ-7 ימים רצופים בסוף תקופת הלידה וההורות, ובן הזוג שהוחלף חזר לעבודה.

אופן הגשת התביעה

תביעה לקבלת דמי לידה לאם מיועדת(בל/356) וכן תביעה לתשלום דמי לידה לאב מיועד (בל/360)- יש להגיש בתוך 12 חודשים מיום קבלת הילד למשמורתם של ההורים המיועדים.

באפשרותכם להגיש את התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, ישירות לסניף באזור מגוריכם, באמצעות שירות שליחת מסמכים באתר

סכום דמי הלידה

למידע על חישוב דמי הלידה לחצו כאן

הארכה ופיצול של תקופת דמי הלידה

במקרים מסוימים קיימת זכאות להארכת תקופת הלידה וההורות וקבלת דמי לידה נוספים בעד זמן ההארכה.

למידע נוסף לחצו כאן


למידע נוסף על דמי לידה - לחצו כאן.