פיצוי חד פעמי


פיצוי חד-פעמי משולם לנפגע על-פי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו לצמיתות.

הפיצוי משולם נוסף על הקצבה החודשית או המענק. 
 

  • למי שנקבעו אחוזי נכות רפואית בשיעור 40% - 74% - יקבל פיצוי חד-פעמי בסך 93,197 ש"ח  (מעודכן לינואר 2014).

 

  • למי שנקבעה אחוזי נכות רפואית בשיעור 75%- 100% - יקבל פיצוי חד-פעמי בסך 186,393 ש"ח (מעודכן לינואר 2014).