פיצוי חד פעמי


פיצוי חד-פעמי משולם לנפגע על-פי אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לו לצמיתות.

הפיצוי משולם נוסף על הקצבה החודשית או המענק. 
 

  • למי שנקבעו אחוזי נכות רפואית בשיעור 40% - 74% - יקבל פיצוי חד-פעמי בסך 101,866 ש"ח (החל בינואר 2023).
  • למי שנקבעה אחוזי נכות רפואית בשיעור 75%- 100% - יקבל פיצוי חד-פעמי בסך 203,732 ש"ח (החל בינואר 2023).