הגשת תביעה ללשכת הבריאות


כדי לקבל את התשלום יש להגיש תביעה למשרד הבריאות בלשכת הבריאות שבאזור המגורים.

ועדה רפואית של משרד הבריאות היא שתקבע את הזכאות לתשלום, ותודיע לתובע אם בקשתו אושרה או נדחתה, וכן תדון בבקשות להחמרת מצב רפואי. ביצוע התשלום ייעשה בידי המוסד לביטוח לאומי.

לבירורים בעניין הגשת התביעה, ועדות רפואיות, קביעת זכאות והחמרה רפואית יש לפנות בכתב למרכז הארצי לנפגעי גזזת:

טלפון: 5400*.
פקס: 03-5350615 
כתובת: ביתן 17, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, מיקוד 5265601

או ללשכת הבריאות במקום מגורים.

לאחר קבלת החלטת הוועדה הרפואית וקביעת סה"כ אחוזי ליקוי משוקללים על ידי משרד הבריאות, החלטת הועדה מועברת למוסד לביטוח לאומי לביצוע התשלומים.