פניות לביטוח הלאומי


המוסד לביטוח לאומי ישלח לתובע בדואר פרטים בעניין גובה התשלומים, בהתאם לאחוזים הרפואיים שנקבעו.

לפרטים בעניין התשלום בלבד אפשר לפנות למוסד לביטוח לאומי בימי רביעי בין השעות 9:00 - 11:00 בטלפון 02-6709396 או בפקס 02-6709831.