תהליך הביקורת וקביעת דמי ביטוח


​ביטוח לאומי עורך ביקורת ניכויים אצל מעסיקים, כדי לבדוק האם המעסיק דיווח על כל הכנסות העובדים החייבות בדמי ביטוח (בהתאם לסעיף 344 לחוק הביטוח הלאומי), והאם נוכו דמי ביטוח בהתאם לחוק.
חלק מהביקורות מסתמכות על שומת ניכויים מרשות המיסים (לפי סעיף 384א לחוק הביטוח הלאומי). במקרה זה הממצאים שחויבו בידי מס הכנסה כהכנסת עבודה מחויבים גם בדמי ביטוח.

תהליך הביקורת

המבקר יוצר קשר עם המעסיק או עם מייצגו, ומודיע להם שנערכת ביקורת ועל התקופה הנבדקת במסגרת הביקורת.
המבקר רשאי לדרוש כל מידע או מסמך לצורך קבלת החלטה על דמי הביטוח כמו: דוחות כספיים, כרטיסי הנהלת חשבונות, טפסי 126, ניירות עבודה, מאזני בוחן וכדומה.
חשוב להדגיש, שיתוף פעולה מלא עם מבקר הניכויים במהלך הביקורת והמצאת החומרים הנדרשים לביקורת, תאפשר הפחתה של הקנס, אם יימצאו ליקויים ותינתן קביעה של דמי ביטוח.

לאחר בדיקת המסמכים, המבקר שולח את הממצאים למעסיק ו/או למייצגו, ומאפשר להם להגיש את התייחסותם לממצאים.
בתום הבדיקה המבקר שולח בדואר רשום קביעה של דמי הביטוח (בהתאם לסעיף 358 לחוק הביטוח הלאומי).

המבקר מחייב את המעסיק על הכנסות שלא נזקפו לעובד כשכר עבודה ושלא שולם עבורן דמי ביטוח, או חיובים הנובעים מהפרשים בין דמי הביטוח הנכונים לפי החוק לבין דמי הביטוח השגויים שנוכו בפועל.

על החלטת המבקר ניתן להגיש השגה ולערער – למידע נוסף לחץ כאן.