בדיקת זכאות לקצבת שאירים


כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.

מחשבון זה נועד לשאריו  של מי שנפטר, והיה מבוטח ושולמו בעדו דמי ביטוח כחוק,  או שהיה פטור מתשלום דמי ביטוח.

בנוסף מיועד המחשבון לאלמן שלא היה עמו ילד בעת הפטירה של בת/בן זוגו, ותביעתו לקצבת שאירים נדחתה על ידי הביטוח הלאומי, מכיוון שהיו לו הכנסות גבוהות וכעת פחתו הכנסותיו. 
אם יש לנפטר/ת ילדים עד גיל 24 - הילדים עשויים להיות זכאים לקצבת שארים. אם הילדים לומדים בתיכון- הם עשויים לקבל דמי מחיה .

 

במקרים הבאים יש לגשת לסניף:
  • חבר קיבוץ
  • מי שהתאלמן/ התאלמנה בפיגוע איבה
  • מי שהתאלמן ומטופל במסגרת משרד הביטחון

לתשומת לבך,

  • תביעה לקצבת שאירים יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר יום הפטירה וכל עיכוב בהגשת התביעה, עלול לגרוע מזכויותיך.
  • הזכאות לקצבת שאירים וסכום הקצבה  ייקבעו רק על ידי פקיד תביעות של הביטוח הלאומי.

 

אני: