תוספת דמי מחיה ליתומים


דמי המחיה משולמים עבור ילדים יתומים (החל מכיתה ט') הנמצאים במסגרת לימודית ועיקר זמנם מוקדש ללימודים.
דמי המחיה משולמים להורה או למי שהילדים נמצאים באחזקתו (אפוטרופוס).

שימו לב, אם גוף ציבורי מקבל את קצבת השאירים עבור הילד, דמי המחיה לא ישולמו לגוף הציבורי. במקרה זה משפחת הילד (הורה, קרובי משפחה או אפוטרופוס) יהיו זכאים לדמי המחיה עבורו.

תנאי הזכאות

תנאי הזכאות לקבלת דמי מחיה הם:
  • הילד יתום ומשולמת עבורו קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת.
  • לימודים - הילד סיים 8 שנות לימוד, והוא נמצא במסגרת לימודית בישראל שבה הוא לומד לפחות 24 שעות שבועיות בבית ספר, בהכשרה מקצועית, בישיבה גבוהה, באוניברסיטה או במכללה.
  • גיל - לילד לא מלאו 20 שנה
  • החזקת היתום אינה על חשבון המדינה.

מבחן הכנסות (החל ב- 01.01.2022)

ההורה יכול להיות זכאי לדמי מחיה עבור הילד אם הכנסות החודשיות שלו ושל הילד נמוכות מ-12,028 ש"ח .
אם יש להורה יותר מילד אחד, סכום ההכנסה המזכה בתשלום דמי מחיה עבור כל ילד גדל ב-739 ש"ח .
לדוגמה: עבור הורה עם שני ילדים סכום ההכנסה החודשית המותרת הוא  13,506 ש"ח .
שימו לב, הכנסה מקצבאות ביטוח לאומי והכנסת הילד מעבודה לא נלקחות בחשבון. כמו כן, אם ההורה עובד שכיר, לא נלקחות בחשבון הכנסות נוספות כמו: פנסיית שאירים (עד לסכום של 8,660 ש"ח ), תגמול ממשרד הביטחון ותגמול ממשרד האוצר.

סכום דמי המחיה (החל ב- 01.01.2022)

סכום דמי המחיה החודשי נקבע בהתאם לקצבת השאירים המשולמת להורה:
  • אם להורה משולמת קצבת שאירים ותוספת עבור הילד – סכום דמי המחיה הוא 593 ש"ח .
  • אם להורה לא משולמת קצבת שאירים – סכום דמי המחיה הוא 822 ש"ח .
שימו לב, יתום משני הורים, המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי לדמי מחיה כפולים.

 הגשת תביעה לדמי מחיה

לפני פתיחת כל שנת לימודים אנו שולחים להורה תביעה לדמי מחיה.
בכל שנת לימודים יש להגיש תביעה לדמי מחיה, בצירוף אישור מבית הספר על לימודי הילד ואישורי הכנסות.
את הטופס והאישורים ניתן לשלוח לנו באמצעות האינטרנט או להגיש בסניף הקרוב למקום המגורים.