תוספת השלמת הכנסה

תוספת השלמת הכנסה לקצבת שאירים תשולם לכם, על פי חוק הבטחת הכנסה, כדי להבטיח לכם הכנסה מינימלית.