סכומי הקצבה עם תוספת השלמת הכנסה


סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2023)

 

למי שלא מלאו 70 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים :

4,000 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

6,674 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

7,700 ש"ח

   

 

 למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים:

4,039 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

6,738 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

7,763 ש"ח

 


למי שמלאו 80 שנה: 

לאלמן/ה בלי ילדים:

4,078 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

6,800 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

 

7,825 ש"ח

     
הערה: אלמן או אלמנה שיש עמם ילד עד גיל 20 שלומד במוסד חינוכי, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או הכשרה מקצועית אינם זכאים לתוספת השלמת הכנסה בעד אותו הילד.