סכומי הקצבה עם תוספת השלמת הכנסה


סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2020)

 

למי שלא מלאו 70 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים :

3,237 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

5,445 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

6,396 ש"ח

   

 

 למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים:

3,269 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

5,495 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

6,446 ש"ח

 


למי שמלאו 80 שנה: 

לאלמן/ה בלי ילדים:

3,301 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

5,545 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

 

6,496 ש"ח

     
הערה: אלמן או אלמנה שיש עמם ילד עד גיל 20 שלומד במוסד חינוכי, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או הכשרה מקצועית אינם זכאים לתוספת השלמת הכנסה בעד אותו הילד.