סכומי הקצבה עם תוספת השלמת הכנסה


סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2022)

 

למי שלא מלאו 70 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים :

3,799 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

6,339 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

7,312 ש"ח

   

 

 למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים:

3,836 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

6,399 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

7,373 ש"ח

 


למי שמלאו 80 שנה: 

לאלמן/ה בלי ילדים:

3,873 ש"ח

לאלמן/ה עם ילד אחד:

6,458 ש"ח

לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:

 

7,431 ש"ח

     
הערה: אלמן או אלמנה שיש עמם ילד עד גיל 20 שלומד במוסד חינוכי, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או הכשרה מקצועית אינם זכאים לתוספת השלמת הכנסה בעד אותו הילד.