תנאי הזכאות

לרשותך מחשבון לבדיקת זכאות לקצבת שאירים.

הקצבה מגיעה למי שעונה על כל התנאים האלה: