תנאי הזכאות

לרשותך מחשבון שבאמצעתו תוכל לבדוק אם אתה עומד בתנאי הזכאות לקצבת שאירים, ולפיכך עשוי להיות זכאי לקצבה.

בפרק זה מפורטים תנאי הזכאות לקבלת קצבת השאירים: