הנפטר היה מבוטח בביטוח שאירים בעת פטירתו


מבוטחים בביטוח שאירים תושב/ת ישראל מגיל 18 ומעלה

מי שלא נולדו בארץ - יהיה מבוטח בביטוח שאירים, בתנאי שעלה לארץ לראשונה לפני שהגיע לגיל 60 - 62, בהתאם לפירוט בטבלה:

תאריך לידה

אתה מבוטח אם עלית לארץ לראשונה

מתאריך

עד תאריך

 

6/1944

לפני 60

7/1944

8/1944

לפני 60 ו-4 חודשים

9/1944

4/1945

לפני 60 ו-8 חודשים

9/1945

12/1945

לפני 61

1/1946

8/1946

לפני 61 ו-4 חודשים

9/1946

4/1947

לפני 61 ו-8 חודשים

5/1947

לפני 62

 

מי שעלו לארץ לראשונה לאחר הגיל המפורט בטבלה למעלה, אינם מבוטחים בביטוח שאירים, והאלמנה והיתומים עשויים להיות זכאים לגמלת שאירים מיוחדת.