תקופות ביטוח לאישה נשואה שנפטרה


התקופות האלה נחשבות כתקופות ביטוח לאישה נשואה (למבוטח בביטוח זקנה):
  • למי שנולדה בארץ, ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
  • למי שעלתה לארץ לפני גיל 18 ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מגיל 18 ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
  • למי שעלתה לארץ לאחר גיל 18, ונישאה לאחר גיל 18 - תקופת הרווקות מיום העלייה ועד למועד הנישואין (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
  • למי שעבדה בתקופת הנישואין - תקופות העבודה בהיותה נשואה
  • למי שהייתה גרושה לפני הנישואין - התקופה המתחילה חודש לאחר חודש הגירושין וכל זמן שהייתה גרושה (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
  • למי שהייתה אלמנה לפני הנישואין, ולא קיבלה קצבת שאירים או תלויים עבור תקופה זו מהביטוח הלאומי - תקופת היותה אלמנה וכל זמן שלא קיבלה קצבת שאירים או קצבת תלויים מהביטוח הלאומי (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו)
  • למי שהייתה אלמנה לפני הנישואין, וקיבלה קצבת שאירים או תלויים מהביטוח הלאומי - תקופות עבודה בלבד.
  • למי שקיבלה נכות כללית בהיותה נשואה - כל תקופת קבלת קצבת הנכות (ללא קשר אם עבדה או לא עבדה בתקופה זו).