הנפטר/ת השלים/ה תקופת אכשרה (ביטוח)


הנפטר/ת צברו אחת מתקופות הביטוח האלה, שבהן היו מבוטחים בביטוח שאירים:

  • 12 חודשים שלפני יום הפטירה
  • 24 חודשים, רצופים או לא רצופים, ב-5 השנים שלפני הפטירה
  • 60 חודשים (5 שנים), רצופים או לא רצופים, ב-10 השנים שלפני הפטירה
  • 144 חודשים (12 שנים) רצופים או לא רצופים
  • 60 חודשים, רצופים או לא רצופים, מיום שנעשו לראשונה תושבי ישראל, בתנאי שמספר החודשים  שלא היו מבוטחים אינו עולה על מספר החודשים שהיו מבוטחים.

 

להלן תקופות הביטוח, הנצברות לתקופות האכשרה המפורטות למעלה, לאישה נשואה שנפטרה

 

במקרים האלה לא נדרשת השלמת תקופת אכשרה (צבירת אחת  מתקופות הביטוח המפורטות למעלה) ממי שהיה "עובד

מבוטח "או "עובדת מבוטחת" ערב הפטירה,:

  • הוא/היא נפטר/ה בתוך שנה מהיום שנעשה/נעשתה תושב/ת ישראל.
  • הוא/היא נפטר/ה לפני שמלאו לו/לה 19 שנה.
  • הוא/היא היה/הייתה המפרנס/ת העיקרי/ת של בן הזוג או של הילדים.
  • היא נפטרה בתוך שנה מהיום שהתגרשה או התאלמנה.

 

חשוב לדעת,

אם הנפטרת הייתה אם לילדים, ולא השלימה תקופת אכשרה (ביטוח) כנדרש - יהיו הילדים בלבד זכאים לקצבת שאירים.