אופן הגשת התביעה


 

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באופן הבא:

 שים לב, תוספת השלמת הכנסה תשולם לתקופה של עד 6 חודשים לפני חודש הגשת התביעה, ולא מוקדם מחודש הפטירה.