יתום


יתום הוא ילדו של הנפטר בשעת פטירתו (גם ילד חורג, ילד מאומץ או נכד, שהנפטר בלבד הוא שפרנס אותו, חוץ מנער ונערה שנישאו), אם הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:

  • לא מלאו לו 18 שנים. 
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוכי על-יסודי או לומד לתעודת בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי הביטוח הלאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא נמצא במכינה קדם צבאית או שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/טר"ץ-  מסגרות שהוכרו לעניין זה).
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא לומד במוסד חינוכי, שאושר בחוק, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או הכשרה מקצועית, בהיקף של 20 שעות בשבוע לפחות. פירוט המוסדות החינוכיים שאושרו בחוק
  • לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים ושירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי הביטוח הלאומי) 
  • לא מלאו לו 24 שנים והוא לומד בעתודה, ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.