יתום


ילדו של הנפטר (כולל ילד חורג, מאומץ או נכד, שרק הנפטר פרנס אותו, לא כולל נער ונערה שנישאו), מוגדר יתום, אם הוא עונה על אחד מהתנאים האלה:

  • לא מלאו לו 18 שנים.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוכי על-יסודי או לומד לתעודת בגרות, או שיש לו לקות למידה והוא נמצא במסגרת שהוכרה על ידי הביטוח הלאומי.
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא נמצא במכינה קדם-צבאית או שהוא שוחר במסגרת קדם-צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה).
  • לא מלאו לו 20 שנים, והוא לומד במוסד חינוכי שאושר בחוק, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או הכשרה מקצועית, בהיקף של 20 שעות בשבוע לפחות.  פירוט המוסדות החינוכיים שאושרו בחוק
  • לא מלאו לו 21 שנים, והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים וגיוסו לצה"ל נדחה עקב ההתנדבות.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות במסגרות שהוכרו על ידי הביטוח הלאומי.
  • לא מלאו לו 24 שנים, והוא לומד בעתודה וגיוסו לצה"ל נדחה עקב הלימודים.