סניף East Jerusalem ( 4145)


5 Ibn Batuta St.  
Telephone: *6050 or 04-8812345 on Sunday -Thursday between 08:00 and 17:00
שליחת פקסים למחלקות ייעודיות של הסניף ראה פרטי מחלקות