הזמנת שירותי תרגום/תמלול לשפת הסימנים


מבוטחים עם מוגבלות בשמיעה, חרשות או אילמות זכאים לקבל בוועדה הרפואית שירותי תרגום ותמלול לשפת הסימנים. ניתן להזמין שירותי תרגום ותמלול באמצעות האתר