תהליך המיון והגיוס


​תהליך הגיוס מתחיל בהגשת מועמדות למכרז על ידי שליחת בקשה למשרה פנויה בצירוף המסמכים הנוספים הנדרשים בטופס. 
שימו לב, יש לשלוח את הבקשה עד למועד האחרון להגשת המועמדות המצוין במכרז.
טופס הבקשה משמש לטובת המכרז הספציפי בלבד אליו ניגשתם ולא נשמר במאגר כלשהו, לכן עבור כל מכרז יש להגיש בקשה חדשה.


בחינת מיון

אם קורות החיים שלך מתאימים לדרישות המכרז - נציג משאבי אנוש יזמן אותך לבחינת מיון. בחינת המיון נערכת במכון מיון מחוץ לביטוח הלאומי.
אם בעבר נערכה לך בחינה מטעם הביטוח הלאומי - היחידה למיון והערכת עובדים בביטוח הלאומי תבדוק האם הבחינה תקפה ורלוונטית.


ועדת בוחנים

אם עברת בהצלחה את בחינת המיון, יקבע לך ראיון עם ועדת הבוחנים.
ועדת הבוחנים מורכבת משלושה חברים: שני נציגים מהביטוח הלאומי ונציג ממשרד ממשלתי אחר.


קליטה

אגף משאבי אנוש ילווה אותך באופן אישי בכניסה לתפקיד.
תהליך הקליטה כולל פגישה אישית עם נציג משאבי אנוש, קבלת ערכה עם מידע על זכויות וחובות העובדים, השתתפות ביום אוריינטציה ועוד.

יצירת קשר

דואר אלקטרוני: michrazim@nioi.gov.il