סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות מקומיות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור באר יעקב


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/12/2018

אוכלוסייההתפלגות
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
סה''כ אוכלוסייה26,1008,967,600100%100%
ילדים עד 18 9,947 2,959,794 38.1%33%
בגיל עבודה 13,855 4,755,719 53%53%
קשישים 2,322 1,252,083 8.9%14%

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/12/2020

מספר תושביםהתפלגות
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
סה''כ תושבים 27,605 9,277,881 100%100%
כללית 13,694 4,782,589 49.6%51.5%
לאומית 1,001 726,627 3.6%7.8%
מכבי 10,779 2,494,036 39%26.9%
מאוחדת 2,131 1,274,629 7.7%13.7%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/12/2020

מספר מבוטחיםהתפלגות
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
סה''כ מבוטחים 16,554 6,895,027 100%100%
שכירים 12,488 4,000,606 75.4%58%
מזה:שכירים ועצמאים198 50,095 1.2%0.7%
עצמאים 1,055 292,851 6.4%4.2%
אחר 3,011 2,601,570 18.2%37.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2018

באר יעקב ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 13,036 10,774
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 12,764 11,135
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 20.8 35.1
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.7 2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 2.6 2.7

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
באר יעקב ארצי באר יעקב ארצי
אזרח ותיק ושאירים 1,921 1,085,136 7.4%12.1%01/12/2020
אזרח ותיק 1,805 993,687 6.9%11.1%01/12/2020
שאירים 116 91,449 0.5%1%01/12/2020
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה185 195,745 0.7%2.2%01/12/2020
הבטחת הכנסה (משפחות) 63 86,339 0.2%1%01/12/2020
סיעוד 292 252,581 1.1%2.8%01/10/2020
מזונות 14 14,453 0.1%0.2%01/12/2020
אבטלה 1,696 588,842 6.5%6.6%01/11/2020
נכות כללית396 271,869 1.5%3%01/11/2020
שירותים מיוחדים לנכים125 70,229 0.5%0.8%01/11/2020
ילד נכה257 79,109 1%0.9%01/11/2020
ניידות42 46,674 0.2%0.5%01/12/2020
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 2,338 1,232,607 9%13.7%01/01/2021
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים288 215,211 1.1%2.4%01/01/2021
ילדים המקבלים קצבת ילדים 5,799 3,007,016 22.2%33.5%01/01/2021
דמי לידה 36 10,895 0.1%0.1%01/12/2020
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים41 66,435 0.2%0.7%01/12/2020
דמי פגיעה 15 5,309 0.1%0.1%01/12/2020

מספר תושבים *
באר יעקב : 26,100
ארצי : 8,967,600