הוארך המועד האחרון להגשת תביעות לקצבאות וערעור לוועדה רפואית לעררים


תאריך פרסום: 15.01.2024
  • ​כדי להקל עליכם בתקופת המלחמה, תינתן הארכה למבוטחים שהמועד האחרון שלהם להגשת תביעה לקצבה או להגשת ערר לוועדה רפואית הוא במהלך התקופה שמ-7.10.23 עד ה-7.1.24.
    מועד ההגשה יוארך בחודשיים.
    לדוגמה: מי שהמועד האחרון שלו להגשת תביעה לקצבה היה ב-7.1.24 – יוכל להגיש תביעה עד ה-7.3.24.
  • שימו לב, גם לביטוח הלאומי ניתנה הארכה במתן החלטות - והחלטות שהמועד האחרון לגביהם הוא מ- 7.10.23 עד 22.11.23 - יוארכו בחודשיים.
    לדוגמה: אם הביטוח הלאומי היה צריך לקבל החלטה עד 20.11.23 - ניתנה לו הארכה לקבלת ההחלטה עד 20.1.24.

מאחלים לכולנו ימים שקטים יותר!