תשלום תגמול מילואים עבור חודש ינואר


תאריך פרסום: 07.02.2024

​תשלום למשרתים במילואים

מי שקיבל את התגמול של חודש דצמבר אוטומטית לחשבון הבנק  קיבל את התגמול של חודש ינואר באופן אוטומטי ב-7.2.24. 

תשלום למעסיקים שלהם עד 10 עובדים במילואים

עבור עובדים שהוגשה בעדם תביעה בחודש דצמבר באמצעות המערכת המקוונת – התגמול ישולם באופן אוטומטי ב-8.2.24, ללא צורך בהגשת תביעה.