סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור גני מודיעין


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
גני מודיעין ארצי גני מודיעין ארצי
סה''כ אוכלוסייה2,9969,665,166100%100%
ילדים עד 18 1,396 3,152,968 46.6%32.6%
*בגיל עבודה 1,423 5,074,186 47.5%52.5%
**אזרחים ותיקים177 1,438,012 5.9%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
גני מודיעין ארצי גני מודיעין ארצי
סה''כ תושבים 3,014 9,754,055 100%100%
כללית998 4,963,436 33.1%50.9%
לאומית441 736,779 14.6%7.6%
מכבי 1,079 2,699,525 35.8%27.7%
מאוחדת496 1,354,315 16.5%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
גני מודיעין ארצי גני מודיעין ארצי
סה''כ מבוטחים 1,600 6,512,198 100%100%
שכירים834 3,394,826 52.1%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים102 333,353 6.4%5.1%
עצמאים275 928,205 17.2%14.3%
אחר593 2,522,520 37.1%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

גני מודיעין ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 9,548 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,158 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 36.0 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.6 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
גני מודיעין ארצי גני מודיעין ארצי
אבטלה52 174,348 1.7%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק182 1,092,198 6.1%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים192 1,180,167 6.4%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה17 206,824 0.6%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0.3%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 10 64,655 0.3%0.7%01/12/2023
ילד נכה47 132,999 1.6%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים18 3,125,121 0.6%32.3%01/01/2024
מזונות 0 11,782 0%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים *** 226,221 0%2.3%01/01/2024
ניידות0 51,289 0%0.5%01/01/2024
נכות כללית93 324,450 3.1%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים0 79,965 0%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים *** 1,276,437 0.2%13.2%01/01/2024
סיעוד 38 340,921 1.3%3.5%01/10/2023
שאירים 10 87,969 0.3%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים17 85,009 0.6%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
גני מודיעין : 2,996
ארצי : 9,665,166