סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור פסוטה


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
סה''כ אוכלוסייה3,4009,665,166100%100%
ילדים עד 18850 3,152,968 25%32.6%
*בגיל עבודה 2,068 5,074,186 60.8%52.5%
**אזרחים ותיקים482 1,438,012 14.2%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
סה''כ תושבים 3,428 9,754,055 100%100%
כללית 2,016 4,963,436 58.8%50.9%
לאומית294 736,779 8.6%7.6%
מכבי413 2,699,525 12%27.7%
מאוחדת705 1,354,315 20.6%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
סה''כ מבוטחים 2,550 6,512,198 100%100%
שכירים 1,386 3,394,826 54.4%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים193 333,353 7.6%5.1%
עצמאים491 928,205 19.3%14.3%
אחר866 2,522,520 34%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

פסוטה ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 11,229 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 8,320 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 24.8 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.2 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 1.3 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
פסוטה ארצי פסוטה ארצי
אבטלה113 174,348 3.3%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק328 1,092,198 9.6%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים385 1,180,167 11.3%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה95 206,824 2.8%2.1%01/01/2024
דמי לידה *** 13,718 0%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה *** 5,926 0.1%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 14 64,655 0.4%0.7%01/12/2023
ילד נכה12 132,999 0.4%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים812 3,125,121 23.9%32.3%01/01/2024
מזונות *** 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים26 226,221 0.8%2.3%01/01/2024
ניידות13 51,289 0.4%0.5%01/01/2024
נכות כללית109 324,450 3.2%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים16 79,965 0.5%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים411 1,276,437 12.1%13.2%01/01/2024
סיעוד 128 340,921 3.8%3.5%01/10/2023
שאירים 57 87,969 1.7%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים23 85,009 0.7%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
פסוטה : 3,400
ארצי : 9,665,166