סטטיסטיקה לפי יישובים

עבור ישובים המונים מעל ל-2,000 תושבים ומועצות אזוריות בדף זה תוכלו לקבל נתונים סטטיסטיים לפי יישובים: מידע על מקבלי קצבאות בכל יישוב, שיוך לקופת חולים, מעמד בביטוח הלאומי, נתוני שכר והכנסה, גיל ועוד.


בחר יישוב או קצבה

נתונים סטטיסטיים עבור צפת


אוכלוסייה לפי קבוצות גיל - מעודכן ל: 01/01/2024

אוכלוסייההתפלגות
צפת ארצי צפת ארצי
סה''כ אוכלוסייה39,5969,665,166100%100%
ילדים עד 18 15,954 3,152,968 40.3%32.6%
*בגיל עבודה 18,878 5,074,186 47.7%52.5%
**אזרחים ותיקים 4,764 1,438,012 12%14.9%

* בגיל עבודה: נשים 18 - 59, גברים 18 - 64.
** אזרחים ותיקים: נשים 60 ומעלה, גברים 65 ומעלה.

תושבים מבוטחים בביטוח בריאות לפי חברות בקופות חולים - מעודכן ל : 01/01/2024

מספר תושביםהתפלגות
צפת ארצי צפת ארצי
סה''כ תושבים 39,942 9,754,055 100%100%
כללית 17,878 4,963,436 44.8%50.9%
לאומית 8,251 736,779 20.7%7.6%
מכבי 7,985 2,699,525 20%27.7%
מאוחדת 5,828 1,354,315 14.6%13.9%

מבוטחים בביטוח לאומי לפי מעמד בעבודה - מעודכן ל: 01/01/2024

מספר מבוטחיםהתפלגות
צפת ארצי צפת ארצי
סה''כ מבוטחים 23,642 6,512,198 100%100%
שכירים 10,497 3,394,826 44.4%52.1%
מזה:שכירים ועצמאים 1,064 333,353 4.5%5.1%
עצמאים 3,165 928,205 13.4%14.3%
אחר 11,044 2,522,520 46.7%38.7%

נתוני שכר והכנסה - מעודכן לשנת : 2021

צפת ארצי
(שכר ממוצע לשכיר לחודש עבודה (ש''ח 8,944 12,925
(הכנסה חודשית ממוצעת של עצמאי (ש''ח 7,241 10,108
אחוז השכירים המשתכרים עד שכר מינימום 35.5 24.8
אחוז השכירים המשתכרים מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.5 3.2
אחוז העצמאיים שהכנסתם מעל 4 פעמים שכר ממוצע 0.8 2.6

מקבלי גימלאות

מספר מקבלי גמלאות* אחוז מקבלים מתושבים נכון ל:
צפת ארצי צפת ארצי
אבטלה660 174,348 1.7%1.8%01/12/2023
אזרח ותיק 3,425 1,092,198 8.6%11.3%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים 3,689 1,180,167 9.3%12.2%01/01/2024
אזרח ותיק ושאירים עם השלמת הכנסה915 206,824 2.3%2.1%01/01/2024
דמי לידה 81 13,718 0.2%0.1%01/01/2024
דמי פגיעה 17 5,926 0%0.1%01/01/2024
הבטחת הכנסה (משפחות) 438 64,655 1.1%0.7%01/12/2023
ילד נכה857 132,999 2.2%1.4%01/12/2023
ילדים המקבלים קצבת ילדים 18,169 3,125,121 45.9%32.3%01/01/2024
מזונות 39 11,782 0.1%0.1%01/01/2024
משפחות עם 4 ילדים ויותר מקבלי קצבת ילדים 1,851 226,221 4.7%2.3%01/01/2024
ניידות110 51,289 0.3%0.5%01/01/2024
נכות כללית 2,371 324,450 6%3.4%01/12/2023
נפגעי עבודה המקבלים קצבת נכים ותלויים101 79,965 0.3%0.8%01/01/2024
סה"כ משפחות עם ילדים מקבלי קצבת ילדים 6,105 1,276,437 15.4%13.2%01/01/2024
סיעוד 1,121 340,921 2.8%3.5%01/10/2023
שאירים 264 87,969 0.7%0.9%01/01/2024
שירותים מיוחדים לנכים345 85,009 0.9%0.9%01/12/2023

מספר תושבים *
צפת : 39,596
ארצי : 9,665,166