דמי ביטוח


דמי ביטוח

אישורתקצירהזמנה
אישור על הכנסהאישור על גובה ההכנסה על פיה מחויב המבוטח בדמי ביטוח.הזמנה אישור על הכנסה
אישור על מעמד לא עובדאישור למבוטח אשר רשום במוסד לביטוח לאומי כלא עובד, סטודנט או תלמיד ישיבה וכן המשלם דמי ביטוח מינימליים.הזמנה אישור על מעמד לא עובד
אישור פירוט חשבוןפירוט הפעולות שבוצעו בחשבון המבוטח בגבייה, באישור מפורטים נתונים אודות זיכויים וחיובים.הזמנה אישור פירוט חשבון
אישור שנתי למס הכנסה - ביטוח וגבייהאישור שנתי למס הכנסה המפרט את הסכום הכולל של תשלומי דמי ביטוח שנזקפו בחשבון, פירוט זיכויים בגין הפרשי שומה אם היו והערות והסברים המתייחסים לסכומים המפורטים באישור.הזמנה אישור שנתי למס הכנסה - ביטוח וגבייה
תיאום דמי ביטוח

ניתן להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח באתר התשלומים.