סיעוד


סיעוד

אישורתקצירהזמנה
אישור על קבלת גמלה לביטוח סיעודאישור על זכאות לגמלת סיעוד. באישור מפורט אחוז הזכאות שנקבע למבוטח/ת, עבור מי משולמת הגמלה ותאריך תחילת הזכאות.הזמנה אישור על קבלת גמלה לביטוח סיעוד