מזונות


מזונות

אישורתקצירהזמנה
אישור על זכאות לגמלת מזונותאישור המפרט את סכום הגמלה ברוטו אשר שולם, הסכום שנוכה מהגמלה עבור ביטוח בריאות והסכום ששולם בפועל.הזמנה אישור על זכאות לגמלת מזונות