אישור שנתי למס הכנסה - אבטלה

אישור שנתי על תשלום דמי אבטלה עבור מס הכנסה.