אבטלה


אבטלה

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלומיםהאישור מפרט תשלומים שבוצעו, את מס ההכנסה שנוכה ואת מספר הימים ששולמו. כמו כן מצויינים מספר ימי האבטלה שנוצלו מתוך מספר הימים המרבי לקבלת דמי אבטלה.הזמנה אישור על תשלומים
אישור שנתי למס הכנסה - אבטלהאישור שנתי על תשלום דמי אבטלה עבור מס הכנסה.הזמנה אישור שנתי למס הכנסה - אבטלה