נכות מעבודה ותלויים


נכות מעבודה ותלויים

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלומים בגין נכות מעבודהאישור תלת חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת נכות מעבודה. באישור מפורט סכום הגמלה ברוטו, מועד הפגיעה, אחוז הנכות שנקבע וסוג הנכות.הזמנה אישור על תשלומים בגין נכות מעבודה
אישור שנתי על תשלומים בגין נכות מעבודהאישור שנתי על תשלום גמלת נכות מעבודה. האישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, מועד הפגיעה, אחוז הנכות שנקבע וסוג הנכות.הזמנה אישור שנתי על תשלומים בגין נכות מעבודה