אישור תקופות ביטוח ומעסיקים

אישור על תקופות ביטוח כפי שרשומות במוסד לביטוח לאומי. באישור מפורטים על פי תקופות ביטוח שונות: סה"כ חודשי ביטוח, מספר תיקו של המעסיק וכתובתו.