דמי תאונה


דמי תאונה

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתשלום דמי תאונה עבור מבוטח שנפגע בתאונה (שאינה תאונת עבודה) ועקב התאונה איבד את כושרו לתפקד
הזמנה תביעה לתשלום דמי תאונה - לתאונה שאינה מעבודה (2201)הורדה תביעה לתשלום דמי תאונה - לתאונה שאינה מעבודה (2201)מילוי תביעה לתשלום דמי תאונה - לתאונה שאינה מעבודה (2201) (נפתח בחלון חדש)

טופס ויתור סודיות רפואית למי שמגיש תביעה לדמי תאונה. יש לצרף את הטופס החתום לטופס התביעה.

 הורדה ויתור סודיות רפואית (7102)

​טופס תעודה רפואית ראשונה למי שנפגע בתאונה. את הטופס המלא, יש לצרף לתביעה לדמי תאונה.

 הורדה תעודה ראשונית לנפגע בתאונה