ויתור סודיות רפואית (7102)

טופס ויתור סודיות רפואית למי שמגיש תביעה לדמי תאונה. יש לצרף את הטופס החתום לטופס התביעה.