מזונות


מזונות

טופסהזמנההורדהמילוי

תביעה לאישה שבידה פסק דין למזונות ומבקשת לקבל את התשלומים ישירות מהמוסד מאחר והחייב אינו משלם לה אותם באופן ישיר. הטופס הינו למסירה אישית בסניף בלבד בצירוף המסמכים הנדרשים.

לפניך, סרטון הדרכה למילוי הטופס

הזמנה בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400)הורדה בקשה לתשלום עפ"י חוק המזונות (5400)
טופס הצהרה על שינוי במצב המשפחתי והכלכלי (הטופס ממולא אחת לשנה)
 הורדה הצהרה על-פי חוק המזונות (5409)

טופס למילוי על-ידי הזוכה בתיק מזונות במקרה של הפסקה או חידוש של הבקשה למזונות.

לא ניתן לשלוח את הטופס בדואר.

 הורדה בקשה להפסקת/חידוש מזונות (5422)
 הורדה בקשה להפסקת הליכים בהוצאה לפועל (5406)

הטופס מיועד למילוי על ידי חייבים במזונות שיש להם חוב שוטף בלבד.​

 הורדה הוראה לחיוב חשבון בנק לחייבים במזונות (6019)
הטופס מיועד למילוי של זוכה במזונות, שמקבלת מזונות מהביטוח הלאומי ובידה פסק דין חדש. בטופס הזוכה מבקשת לעדכן את סכום המזונות לפי פסק הדין החדש, ומצהירה אם קיבלה כספים מהחייב במזונות על סמך פסק דין זה.
 הורדה בקשה לביצוע פסק דין (5402)

בטופס זה יש למלא פרטים על ילד הנמצא במסגרת חוץ ביתית. הטופס מיועד למילוי ולחתימה של עובדות סוציאליות העובדות במסגרות חוץ ביתיות.

 הורדה ילד במסגרת חוץ ביתית (5414)