תביעה לתשלום חוב לקופת גמל (5310)

מיועד למי שעבד בחברה הנמצאת בפירוק/המעסיק בפשיטת רגל, והחברה/פושט הרגל נותרו חייבים הפרשות לקופת הגמל.