תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235)

תביעה לתגמול חודשי לילד שנתייתם, ופרקליט המדינה או מי שמונה על ידו לשם כך, קבע שקיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח על-פי "חוק התגמולים, ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה".