אלימות במשפחה


אלימות במשפחה

טופסהזמנההורדהמילוי
תביעה לתגמול חודשי לילד שנתייתם, ופרקליט המדינה או מי שמונה על ידו לשם כך, קבע שקיים יסוד סביר להניח שמדובר ברצח על-פי "חוק התגמולים, ילד שנתייתם עקב מעשה אלימות במשפחה". 
הזמנה תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235)הורדה תביעה לתגמול על פי חוק התגמולים לילד שהתייתם עקב אלימות במשפחה (235)