פטור מתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה (619)

הצהרה של גמלאית בפרישה מוקדמת שנשואה ובעלה תושב ישראל.