הודעת מעסיק על סגירת תיק (699)

הודעת מעסיק על סגירת תיק