דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

פירוט שנתי של השכר וניכויי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד (100)

הטופס נועד לבדיקת הניכויים שנוכו משכרו של העובד לדמי ביטוח במהלך השנה, ולהחזרת ניכויים יתרים על ידי הביטוח הלאומי.
כל עובד רשאי, לצורך תיאום דמי ביטוח, לבקש ממעסיקו את הטופס עם פירוט השכר עד 7 שנים למפרע.

 
Please Wait