דוח על שינוי סוגי עובדים בקיבוצים (623)

טופס דיווח על שינויים בקיבוצים ומושבים שתופיים (נכנסים, יוצאים, מועברים מסוג לסוג)