הצהרת עובד למעסיק משני (644)

את הטופס יש למלא ולהגיש למעסיק המשני או למשלם הפנסיה המוקדמת.